Inne linki w tej kategorii
  • Nasze Dołuje
    Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje zostało reaktywowane 20 lipca 2011 roku po pierwszym Zebraniu Założycieli w dniu 19 września 2007. Pierwsze miesiące po reaktywowaniu upłynęły pod znakiem wzmożonej aktywności na polu ścisłej organizacji Stowarzyszenia. W dalszej kolejności nawiązujemy owocne współprace działając zgodnie z celami działalności Stowarzyszenia w tym na rzecz poprawy warunków życia i rozwoju ludności zamieszkującej Gminę Dobra, a w szczególności Sołectwo Dołuje oraz wspieranie i inicjowanie działań z zakresu dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.